De globalisatie op de wereld

De globalisatie op de wereld

Globalisatie wil in principe niets anders zeggen dan dat de mensen van de aarde dichter bij elkaar komen. Dat zijn dus alle mensen met hun verschillende leefwerelden en culturen. Mensen spreken regelmatig over het kleiner worden van de aarde. Daarbij wordt bedoeld dat mensen gemakkelijker te bereiken zijn door de sociale media. Waar je ook op de aarde bent, je kunt met iedereen in verbinding staan. Het proces wordt gekenmerkt door het wegvallen van de internationale grenzen. Dit geldt zowel voor de handel als eventuele investeringen. De telecommunicatie is een belangrijke factor waarom dat de aarde kleiner is geworden.

Belangrijkheid van globalisering.

We weten uit ervaring dat gebeurtenissen of beslissingen aan een kant van de aarde grote invloed kan uitoefenen op de andere kant. Hierbij kun je denken aan de persoonlijke invloeden, maar ook aan gemeenschappen. Door de telecommunicatie en informatietechnologieën vinden politieke ideeën, mensenrechten en dergelijke gemakkelijk hun weg op de aardbol. Landsgrenzen spelen daarbij vaak geen rol meer. Alles gaat sneller door de communicatie. Ook reizen de mensen van tegenwoordig veel meer dan vroeger. Nu zijn we in staat om gemakkelijker te reizen.

Ontstaan van globalisering.

We doen tegenwoordig net of wij zijn begonnen met de globalisering (dus de aarde kleiner maken). De globalisering is in feite al veel langer bezig. De ontdekkingsreizigers maakten al snel contact met andere werelddelen. Er werden gedachten en producten onderling doorgegeven. De communicatie en de verschillende culturen die er zijn beïnvloedden elkaar. Grondstoffen werden uit andere werelddelen meegebracht en hier verkocht. Dat is in feite ook al globalisering. Nu zijn er andere vormen van globalisering, maar rond die periode van de wereldreizigers is het in feite begonnen. Vanaf de 19de eeuw maakten de mensen afspraken met elkaar over de hele aarde. Denk daarbij aan de prijzen van de producten, de wetten en rechten van de mens en de standaardisatie van de tijden.

Neoliberale globalisering

Over de neoliberale globalisering spreekt men pas sinds de jaren 80. We kunnen van deze vorm van globalisering duidelijk invloeden zien in onze maatschappij. Hierbij gelooft men in de vrijemarkteconomie. Ook het kapitalisme overheerst over de aarde. Er wordt ook steeds meer geprivatiseerd. We komen dagelijks in contact met neoliberale globalisering. We kunnen er bijna niet meer onderuit komen.

Gevolgen van het neoliberale globalisatie en de technische-revolutie zijn groot.

Ze veranderen de wereld en onze levens ingrijpend op elk niveau. Het gaat gepaard met winnaars en verliezers wat uitdraait in een toenemende ongelijkheid en instabiliteit. De hele samenleving is gediend met een goedkeuring van winst en verlies. Ook worden door de globalisering en de technische revolutie de politiek over de wereld beïnvloed. De technologie stelt de mens in staat om sneller en efficiënter zaken te doen. We kunnen dus over het algemeen zeggen dat we sneller leven wanneer we kijken naar de manier van hoe nu leven. We bespreken alles sneller over de wereld en er worden gemakkelijker beslissingen genomen. De globalisatie is er overal.

There is a problem with your shortcode.
Reacties zijn gesloten.